Fortrolighedspolitik

 1. Generelle principper
 2. Hvad er definitionen af ​​udtryk ved hjælp af et stort bogstav?
 3. Et charter for hvad?
 4. For hvilken juridisk begrundelse er dine data indsamlet og brugt af AD Tyres?
 5. Hvilke data indsamles?
 6. Hvordan bruges dine data?
 7. Hvor længe gemmes dine data?
 8. Hvem er dine data delt med?
 9. Overføres dine data uden for EU?
 10. Hvordan beskyttes dine data?
 11. Hvad er dine rettigheder?
 12. Hvordan samler AD Tyres data til mindreårige?
 13. Hvad med cookies og andre lignende sporingsteknologier?
 14. Nogle ekstra elementer på sociale netværk
 15. Hvad er konsekvenserne af at aktivere et eksternt link?
 16. Hvordan vil du blive underrettet om ændringer i chartret?
 17. Hvordan kan du kontakte os?

1. Generelle principper

Selskabet AD Tyres International SLU, som er et selskab i henhold til andorransk ret i form af et societat limitada unipersonal med en kapital på 1 mio. euro, registreret i handelsregisteret i An-dorra med nummer 16339, og hvis hjemsted er beliggende Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet An-dorra), e-mail: cm@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (herefter «AD Tyres») udøver en elektronisk kommerciel aktivitet og tilbydes gennem en hjemmeside med internetadressen https://www.daekleader.dk/ (herefter « hjemmesiden ») salg af dæk og dertil hørende produkter.

Inden for rammerne af denne aktivitet er AD Tyres nødsaget til online eller pr. telefon at ind-samle data, der direkte eller indirekte gør det muligt at identificere kunderne, brugerne af hjemme-siden eller yderligere enhver tredjepart (herefter i flæng "berørte personer" eller "De" og til at fore-tage en behandling af disse data.

Disse data behandles af den filial af AD Tyres, der er etableret i Malta, dvs. AD TYRES IN-TERNATIONAL EU, registreret med nummer OC 1277, hvis hjemsted er beliggende Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Disse behandlinger af data betragtes dermed som gennemført inden for Den Europæiske Uni-ons område i henhold til betragtning 22 og artikel 3.1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter "persondataforordningen" og er underkastet denne lovgiv-ning.

Endvidere finder den maltesiske lov om databeskyttelse af 2018 (kapitel 586) ligeledes anven-delse på databehandlingen i medfør af denne lovs artikel 4(2).

AD Tyres lægger overordentlig stor vægt på, at databehandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og specielt med den maltesiske lov om databeskyttelse af 2018 (kapitel 586) og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (herefter persondataforordningen).

De opfordres til at gennemlæse nærværende fortrolighedsbestemmelser (herefter "bestemmel-serne") opmærksomt og til at sætte Dem ind i deres indhold.

2. Hvad er definitionen på aktiverede vilkår?

Ord eller sætninger, der begynder med et stort bogstav, har nedenstående definition.

AD Tyres
den virksomhed, der er omhandlet i artikel 1, stk . 1 .
charter
til definitionen i artikel 1 .
Kundekonto
henviser til den konto, som enhver kunde kan oprette fra https://www.daekleader.dk/min-konto/ .
Salgsbetingelser
betyder de generelle salgsbetingelser for AD Tyres, der er tilgængelige på adressen https://www.daekleader.dk/generelle-salgsbetingelser .
Data, (e)
enhver personoplysninger, dvs. oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, idet det forstås, at den person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller et eller flere specifikke elementer, der er specifikke for dens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
Bankdata
til definitionen i artikel 5 .
Ordreoplysninger
til definitionen i artikel 5 .
Geolocation data
til definitionen i artikel 5 .
Navigationsdata
til definitionen i artikel 5 .
Tredjepartsdata
til definitionen i artikel 5 .
Service Editor Data
til definitionen i artikel 5 .
Tredjepartsdata
til definitionen i artikel 5 .
Berørte personer)
til definitionen i artikel 1 .
Produkter)
betyder de pneumatiske eller tilhørende produkter (fælge, kæder osv. ..), der udbydes til salg af AD Tyres på webstedet.
rgdp
til definitionen i artikel 1 .
webstedet
til definitionen i artikel 1 .
Behandling (r)
betyder enhver transaktion eller sæt af transaktioner, der muligvis ikke udføres ved hjælp af automatiserede processer og anvendt på dataene, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udtrækning, konsultation, brug, transmission, formidling eller enhver anden form for bestemmelse, forsoning eller sammenkobling, begrænsning, sletning eller destruktion.
Du
til definitionen i artikel 1 .

3. Et charter for hvad?

Nærværende charter står til din rådighed under indsamlingen af ​​dine data for at sikre fuld gennemsigtighed i din databehandling udført af AD Tyres ved at give kortfattet information, let tilgængelig, let at forstå og formuleres i klare og enkle termer .

I tilfælde af at nogen af ​​oplysningerne ikke er tilstrækkeligt klare, inviterer vi dig til at kontakte os for din bekvemmelighed, enten ved at sende en mail til adressen cm(a)adtyre.com eller via det kontaktformular, der er tilgængeligt her .

Charteret gælder for dine data indsamlet og behandlet af AD Tyres i følgende aktiviteter, og for hvilke AD Tyres er Processing Manager:

 • Din brug af webstedet, herunder den enkle navigation på den;
 • oprettelsen og brugen af ​​din klientkonto via webstedet
 • køb af produkter, der tilbydes af AD Tyres via webstedet eller
 • enhver kontakt med kundeservice.

Dette charter gælder ikke for anden dataforarbejdning udført i en anden sammenhæng end den ovenfor beskrevne.

Charteret gælder ikke for anden databehandling, for hvilken AD Tyres ikke er Processing Manager.

4. For hvilken juridisk begrundelse er dine data indsamlet og brugt af AD Tyres?

AD Tyres gør det kun muligt at indsamle og behandle dine data på grundlag af en af ​​følgende juridiske begrundelser:

 • Dit samtykke : Dette er en klar positiv handling fra din side, hvorved du udtrykker på en fri, specifik, oplyst og utvetydig måde din aftale om behandling af dine data;
 • Udførelse af kontrakt : Dette er indsamling og behandling af dine data, der er nødvendige for udførelsen af ​​salgskontrakten mellem dig og AD Tyres eller forudgående kontraktmæssige foranstaltninger, der leveres til din anmodning (enhver anmodning fra din foregående del til ordren og lavet i syn på sidstnævnte);
 • En legitim interesse : Dette er indsamling og behandling af dine data for de legitime interesser, som AD Tyres eller en tredjepart forfølger (fx prospektering, forebyggelse af svig osv.), Medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der ville kræve beskyttelse af din Data (fx privatlivets fred eller iværksætterfrihed);
 • En juridisk forpligtelse : Dette er indsamling og behandling af dine data pålagt AD Tyres ved lovbestemt eller lovbestemt eller juridisk eller administrativ enhed (fx forpligtelserne i det land, du ønsker at besøge).

5. Hvilke data indsamles?

Data indsamlet på udtrykkelig anmodning fra AD Tyres

AD Tyres Du udtrykkeligt anmoder om indsamling af dine data på forskellige tidspunkter og især under:

 • brugen af ​​hjemmesiden, herunder den enkle navigation på hjemmesiden
 • afslutningen af ​​en ordre på webstedet
 • oprettelsen af ​​en klientkonto på webstedet eller
 • enhver kommunikation med kundeservicen.

Når du foretager ordren på vegne af en tredjepart på webstedet, accepterer du at kommunikere og garantere samtykke til denne privatlivspolitik ved hjælp af de angivne data.

Denne data indsamlet (herefter "ordre data ") består især af:

 • Dit fornavn ;
 • Dit navn ;
 • Din fødselsdag
 • Din postadresse
 • Din email adresse
 • Dit telefonnummer ;
 • Dit land ;
 • Dit momsnummer på internettet.

Betalingsbetingelserne består af disse data, der er indsamlet på vores udtrykkelige anmodning (herefter " bankdata "), dit kreditkortnummer, udløbsdato og CVC (eller visuelt kryptogram placeret på bagsiden af ​​kortet).

Visse bestillingsdata (fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, land, e-mail-adresse) og Banking Data forudsætter indgåelsen af ​​kontrakten med AD Tyres. Som følge heraf vil enhver form for uagtsomhed fra dig til at give os disse data forhindre dig i at færdiggøre din ordre.

Data indsamlet automatisk af AD Tyres

AD Tyres skal indsamle, især under din browsing på webstedet, nogle af dine data automatisk via din enhed (computer, tablet, mobiltelefon osv.). Disse data kan indsamles, selv om der ikke er nogen ordre.

Disse data (i det følgende benævnt " tekniske data ") består navnlig af:

 • Din IP-adresse (identifikationsnummeret tildelt din enhed som en del af forbindelsen til internettet);
 • Din MAC-adresse (fysisk identifikationsnummer gemt på dit netværkskort eller netværksinterface);
 • Dit IMEI-nummer (identifikationsnummer på din mobiltelefon);
 • operativsystemet til din enhed (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS osv.);
 • Din mobiloperatør;
 • Din internetudbyder
 • den browser, du bruger (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.); eller
 • den tidszone, der bruges af din enhed.

Data indsamlet automatisk via din enhed består også af data om din navigation (herefter " navigationsdata ") som:

 • de sider, du har besøgt
 • datoen for dit besøg
 • Tiden brugt på hver besøgte side
 • de links, du har aktiveret
 • de tilbud, du har hørt
 • de produkter du har søgt efter
 • de ordrer, du har lavet eller
 • Dine forbrugsvaner af produkterne.

Endelig kan de data, der indsamles automatisk via din enhed, stadig bestå af dine geografiske data (herefter " Geolocation Data "), når din enhed og / eller din internetbrowser er indstillet til den effekt.

Data, der overføres af sociale netværk eller andre udgivere af informationssamfundstjenester

AD Tyres kan til sidst modtage dine data via en transmission, der udføres af udgiveren af ​​et socialt netværk (Facebook, Twitter osv.) Eller andre udgivere af informationssamfundstjenester, herunder:

 • Din browsing på pladsen dedikeret til AD Tyres eller Webstedet på et bestemt socialt netværk;
 • Din brug af funktioner på webstedet, hvilke funktioner vil være relateret til et socialt netværk eller en anden tjeneste i informationssamfundet;
 • Oprettelsen af ​​din kundekonto, hvis du beslutter dig for at registrere via en overførsel af dine data fra et socialt netværk (især Facebook) eller en udgiver af informationssamfundets tjenester (især Google).

Disse data indsamlet af AD Tyres gennem sociale netværk eller andre udgivere af informationssamfundstjenester (herefter " Service Editors Data ") består hovedsageligt af:

 • Dine ordreoplysninger indsamlet af den relevante serviceudgiver (herunder fotografier af dig); eller
 • Tekniske data eller navigationsdata indsamlet af den relevante serviceudgiver.

I tilfælde af at du ønsker at begrænse indsamlingen af ​​disse data, er du inviteret til at kontakte udgiveren af ​​den pågældende tjeneste og / eller at ændre fortrolighedsparametrene i din konto i forbindelse med denne tjeneste.

Data leveret af tredjeparter

AD Tyres kan være påkrævet til at indsamle dine data gennem tredjeparter, med hvem AD Tyres har juridiske og / eller økonomiske forhold, herunder:

 • tilknyttede virksomheder
 • forretningspartnere; eller
 • andre uafhængige kilder.

Disse data (i det følgende benævnt " tredjepartsdata ") består navnlig af identifikationsdata eller relateret til brugen af ​​en vare eller tjenesteydelse foreslået af den pågældende tredjemand, hvilke data der blev indsamlet og behandlet. af den pågældende tredjepart.

6. Hvordan anvendes dine data?

Tabellen nedenfor viser de vigtigste egenskaber ved de behandlinger, der udføres af AD Tyres om dine data.

For yderligere oplysninger om formålene eller de pågældende data inviterer AD Dæger dig til at kontakte kundeservice, enten ved at sende en mail til adressen cm(a)adtyre.com eller via det kontaktformular, der er tilgængeligt her .

Behandlingsnavn målsætninger Retlig begrundelse Berørte data
bestille
 • Besvar alle dine anmodninger om at afgive en ordre
 • Tage hensyn til og udføre din ordre
Kontrakt
 • Ordreoplysninger
Transaktion
 • Udfør din betaling af ordren
 • Administrer banktransaktioner i afvisning
Kontrakt
 • Bankdata
Krav på betalinger
 • Administrer eventuelle krav fra den kortindehaver, der benyttes ved betaling af ordren
Kontrakt
 • Bankdata (ekskl. HVAC)
Eftersalgsservice
 • Administrer dine krav
 • Underret om ændring af chartret eller de generelle salgsbetingelser
 • Administrer kundeforholdet (anmodninger, kommentarer og forslag) efter en ordre
 • Administrer refusioner
Kontrakt
 • Ordreoplysninger
 • Bankdata (ekskl. HVAC)
Kundekonto
 • Tilrettelægge dine efterfølgende ordrer ved at undgå genindtræden af ​​varer, der allerede er meddelt AD Tyres
Samtykke
 • Ordreoplysninger
 • Bankdata (ekskl. HVAC)
nyhedsbrev
 • Udfør dit abonnement på vores nyhedsbrev
Samtykke
 • Ordreoplysninger (e-mail-adresse)
AD Tyres kommercielle tilbud
 • Udfør direkte marketingkampagner på AD Tyresprodukter (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Lovlig interesse (1)
 • Ordreoplysninger
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
 • Service Publisher Data
 • Tredjepartsdata
Målrettet annoncering
 • Tilpas vores reklamebeskeder til dine behov og vaner, især på hjemmesiden
Samtykke (cookies)
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Brugererfaring
 • Tilpas dit websted erfaring efter dine behov og dine vaner
 • Fremskynde din navigation på webstedet
Samtykke (cookies)
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Geolocation
 • Giv dig et søgeværktøj til de nærmeste samlingssteder til din placering
Samtykke
 • Geolocation data
Statistik
 • Gennemføre og analysere statistiske undersøgelser
Lovlig interesse (2) og samtykke (cookie)
 • Ordreoplysninger
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Kvalitet
 • Analyser de tekniske problemer, der opstår ved brugen af ​​webstedet
 • Registrere anomalier i informationssystemet
Lovlig interesse (3)
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Svig
 • Opdage forfalskning og teknologisk svig
Retlig interesse (4)
 • Ordreoplysninger
 • Teknisk data
 • Navigationsdata

(1) Den berettigede interesse er den, der er nævnt i RGPD's betragtning 47, hvori det hedder: " Behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på prospektering kan betragtes som værende for at opfylde en legitim interesse ". Denne legitime interesse omfatter opretholdelse af et almindeligt forretningsforhold med dig.

(2) AD Tires legitime interesse er selvvurdering og forbedring gennem det statistiske værktøj.

(3) AD Dets legitime interesse er at sikre kvaliteten af ​​dens tjeneste.

(4) AD Dets legitime interesse er at forhindre svig.

7. Hvor længe gemmes dine data?

AD Tyres gør det muligt at holde dine data i en form, der tillader din identifikation i en varighed, der ikke overstiger det, der er nødvendigt for de formål, som de behandles.

Tabellen nedenfor viser tilbageholdelsesperioderne for hver type data afhængigt af den behandling, som de anvendes til.

Data Behandling Holdbarhed i aktiv basis (1) Holdbarhed i mellemarkivering (2)
Ordreoplysninger bestille 5 år fra sidste ordre n / a
Eftersalgsservice 5 år fra sidste ordre n / a
Kundekonto 5 år fra sidste login til klientkontoen
eller
Indtil tilbagekaldelse af samtykke, hvis det sker før
n / a
nyhedsbrev Indtil du afmelder dig n / a
AD Tyres kommercielle tilbud 2 år fra sidste ordre n / a
Statistisk 5 år fra sidste ordre 10 år fra indsamlingen af ​​de relevante data
Svig n / a 10 år fra indsamlingen af ​​de relevante data
Bankdata
(undtagen HVAC)
Transaktion Indtil fuld betaling af ordren n / a
Krav på betalinger n / a 13 måneder fra datoen for debet
eller
15 måneder i tilfælde af udskudt betaling
Eftersalgsservice Indtil udløbet af den periode, hvor AD Tires forpligter sig til at refundere dig en ordre (inklusive tilbagetrækningsperiode eller opsigelsesfrist for ordren) n / a
Kundekonto 5 år fra sidste login til klientkontoen
eller
Indtil tilbagekaldelse af samtykke, hvis det sker før
eller
Indtil udløbet af bankdataens gyldighed, hvis det sker før
n / a
Teknisk data AD Tyres Kommercielt Tilbud Vis Cookies n / a
Målrettede annoncer
Brugererfaring
Kvalitet
Statistik
Svig n / a Vis Cookies
Navigationsdata AD Tyres Kommercielt Tilbud Vis Cookies n / a
Målrettede annoncer
Brugererfaring
Kvalitet
Vis Cookies> Statistik
Svig n / a Vis Cookies
Geolocation data Geolocation Den tid, der kræves for at angive nærmeste monteringsstation n / a
Service Publisher Data AD Tyres kommercielle tilbud 2 år fra indsamling n / a
Tredjepartsdata AD Tyres kommercielle tilbud 2 år fra indsamling n / a

(1) Den aktive databasebeskyttelse består af bevarelse af de pågældende data i den database, der anvendes til den pågældende behandling.

(2) Mellemliggende arkivering er lagring af data under begrænsede adgangsbetingelser (i) enten i en bestemt arkivdatabase adskilt fra den aktive database, med begrænset adgang kun til dem, der er interesserede i det. kender på grund af deres funktion, ii) i den aktive database, forudsat at de arkiverede data er adskilt af logisk adskillelse (forvaltning af adgangsrettigheder og rettigheder) for at gøre dem utilgængelige for enkeltpersoner, ikke længere interesseret i behandling af dem.

8. Hvem er dine data delt med?

AD Tyres kan dele nogle af dine data med andre enheder, der er nævnt nedenfor. Under alle omstændigheder deler AD Tyres kun disse data i grænse for, hvad der er strengt nødvendigt for at sikre formålet med behandlingen af ​​dine data af AD Tyres eller for at sikre det præcise og legitime formål (er), der er defineret af denne modtager.

Underleverandører af AD Tyres

AD Tyres er forpligtet til at dele nogle af dine data med dets underleverandører, som især handler i forbindelse med levering af sine produkter. Deling af dine data med disse enheder er påkrævet for udførelsen af ​​din ordre. AD Tyres deler kun de data, der er strengt nødvendige for udførelsen af ​​den opgave, der er overdraget sine underleverandører, efter at de kontraktmæssigt har garanteret deres forpligtelser så højt som dem, der er taget i dette pagt i forbindelse med beskyttelsen af ​​dine data.

Enheder i gruppen, som tilhører AD Tyres

AD Tyres er forpligtet til at dele nogle af dine data med andre enheder i gruppen, som AD Tyres tilhører for at kende dig bedre. Disse andre enheder er underlagt tilsagn, der ligner dem af AD Tyres til beskyttelse af dine data.

Tredjeparts tjenesteudgivere

AD Tyres er forpligtet til at dele nogle af dine data med tredjeparts serviceforlag, der anvendes i forbindelse med levering af AD Tyresprodukter via webstedet (sociale medier, udgivere af informationstjenester, hosting-udbydere osv.). Deling af dine data med disse udgivere er nødvendig for driften af ​​de relevante tredjepartstjenester. AD Tyres deler kun de data, der er strengt nødvendige for brugen af ​​disse tredjepartstjenester. AD Tyresker inviterer dig til at konsultere privatlivspolitikken for hver af disse redaktører.

Ekstraordinære tilfælde

AD Tyres kan være forpligtet til at dele dine data på en usædvanlig måde i følgende tilfælde: (i) i forbindelse med en fusion, en overtagelse af hele eller en del af AD Tyres, en overdragelse af aktiver eller enhver lignende transaktion ii) hvor en sådan opdeling er indført ved lov, en forordning, en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller (iii) at beskytte en persons rettigheder og / eller sikkerhed for at forebygge eller handle for ulovlige eller påståede ulovlige aktiviteter eller for at forsvare rettighederne, ejendommen og sikkerheden for AD Site Dæk; (iv) at gennemføre og garantere de forpligtelser, som AD Tyresker har gjort i din interesse i forbindelse med dette charter.

9. Overføres dine data uden for EU?

Deres data behandles og opbevares frem for alt i Maltas statsområde, som er et territorium beliggende i Den Europæiske Union.

På trods heraf er det nødvendigt for selskabet AD Tyres, der er etableret i Fyrstendømmet An-dorra, som er en stat beliggende uden for Den Europæiske Union, at tilgå disse data.

I henhold til beslutning af 19. oktober 2010 har Europa-Kommissionen erklæret, at Andorra anses for at sikre et passende niveau for beskyttelse af persondata, der overføres fra Den Europæi-ske Union.

Endvidere kan AD Tyres ikke udelukke, at Deres persondata overføres til andre områder belig-gende uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og blandt andet til områder, hvor graden af beskyttelse af persondata er lavere end i Den Europæiske Union.

Hvis dette skulle ske, vil AD Tyres verificere tilstedeværelsen af forholdsregler eller træffe pas-sende forholdsregler til at sikre en tilfredsstillende grad af beskyttelse af Deres persondata som f.eks.:

 • en afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
 • kontraktbestemmelser af samme type som Europa-Kommissionens eller kontraktbestemmelser, der benyttes af en kontrolmyndighed, som modtageren underkaster sig
 • interne virksomhedsregler
 • en godkendt adfærdskodeks eller en godkendt verificeringsmekanisme (omfattende et bindende tilsagn fra modtageren uden for EU, som kan håndhæves, om at anvende passende garantier)
 • en administrativ mekanisme eller en bindende juridisk tekst, som kan håndhæves, affattet med det formål at muliggøre et samarbejde mellem offentlige myndigheder.

10. Hvordan beskyttes dine data?

AD Tyres har gennemført passende fysiske, tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, brug, tab, utilsigtet ødelæggelse, skade, tyveri eller uautoriseret eller ulovlig formidling af sådanne data.

På trods af den fortsatte indsats kan AD Tires ikke forpligte sig til at garantere et resultat med hensyn til sikkerheden af ​​dine data og inviterer dig til at rapportere eventuelle problemer, som nævnt ovenfor, som du ville have viden om.

For at gøre det kan du henvende dig til kundeservicen, enten ved at sende en mail til cm(a)adtyre.com eller via det kontaktformular, der er tilgængeligt her.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

11. Hvad er dine rettigheder?

I overensstemmelse med gældende lovgivning har De nedenstående rettigheder med hensyn til Dine data:

 • Ret til adgang til dine data : Dette er muligheden for, at du fra AD Tyres får en kopi af dine data behandlet af AD Tyres og de væsentlige egenskaber ved deres behandling (formål, kategorier af data, modtagere, holdbarhed, dine rettigheder i disse data, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og i givet fald kilden til dataindsamlingen og eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning på grundlag af disse data
 • Retten til at rette op på dine data : Dette er muligheden for, at du fra AD Tyres får ret til hurtigst muligt at rette op på dine data, hvilket ville være unøjagtigt eller i betragtning af formålet med behandlingen, ufuldstændigt;
 • Retten til sletning af dine data : Dette er muligheden for, at du fra AD Tyres kan slette dine data hurtigst muligt af en af ​​følgende årsager:
  1. disse data er ikke længere nødvendige for de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet
  2. Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen af ​​sådanne data er baseret på, forudsat at der ikke er noget andet retsgrundlag for sådan behandling.
  3. Du protesterer mod behandlingen af ​​disse data under de nedenfor anførte betingelser med hensyn til din ret til indsigelse;
  4. Dataene har været genstand for ulovlig behandling;
  5. Dataene skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller den franske lov, som AD Tyres er underlagt eller
  6. Data er indsamlet som en del af informationssamfundstjenesterne, der tilbydes børn.
 • Retten til at modsætte sig behandling af dine data : Dette er muligheden for at modsætte sig en behandling af dine data udført på grundlag af AD Tires legitime interesse (herunder profilering baseret på denne begrundelse), hvis denne behandling faktisk ikke er berettiget af AD Tyres på legitime og overbevisende grunde, der ville råde over dine interesser, rettigheder og friheder eller for at finde, udøve eller forsvare rettigheder i retten.
  Det er også mulighed for, at du gør indsigelse mod en behandling til prospektering (herunder profilering, hvis den er relateret til sådan prospektering).
  Endelig er det med hensyn til behandling til statistiske formål muligt at modsætte sig en sådan behandling af grunde, der vedrører din særlige situation.
 • Retten til at begrænse behandlingen af ​​dine data : Dette er muligheden for, at du fra AD Tyres får begrænsning af behandlingen i et af følgende tilfælde:
  1. i løbet af den periode, der kræves for at verificere nøjagtigheden af ​​dataene fra AD Tyres, når du bestrider nøjagtigheden af ​​sådanne data
  2. Du modsætter dig sletning af data fra ulovlig behandling og i stedet kræver begrænsningen af ​​deres brug;
  3. Dataene er ikke længere nyttige til AD Tyres i forbindelse med Processens formål, men er fortsat nødvendige for dig som led i konstateringen, udøvelsen eller forsvaret af rettigheder i retten;
  4. for den tid, der er nødvendigt for at vide, om den legitime begrundelse, som AD Tires forfølger, råder over din, når du modsatte behandlingen på det grundlag.
 • Retten til overførslen af ​​dine data : Dette er muligheden for, at du fra AD Tyresker får meddelelse om dine data, der leveres til AD Tyres, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse data til en anden enhed (denne overførsel leveres af dig eller, hvis det er teknisk muligt, af AD Tyres), og når behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede processer er baseret på samtykke eller en kontrakt
 • ret til at trække dit samtykke tilbage : dette er muligheden for at du kan trække dit samtykke til enhver behandling af dine data, der er foretaget på grundlag af dit forudgående samtykke.

For at udøve ovennævnte rettigheder, er du inviteret til at deltage i din bekvemmelighed

 • ved at sende en email til: cm(a)adtyre.com
 • eller ved at udfylde kontaktformularen her tilgængelig.

For at kunne håndtere din anmodning så effektivt som muligt, opfordrer AD Tires dig til at formulere det på en klar og detaljeret måde og vedlægge en kopi af dit identitetskort.

Du har også:

 • ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed : Dette er muligheden for at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor din bopæl er beliggende. Dit arbejdssted eller det sted, hvor overtrædelsen ville have opstod, hvis du mener, at behandlingen af ​​data om dig udgør en overtrædelse af loven.

For at lette udøvelsen af ​​denne ret finder du i nedenstående tabel kontaktoplysningerne hos medlemsstaternes tilsynsmyndigheder.

medlemsland Tilsynsmyndighed Kontakt information
Tyskland Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Tyskland
Sådanne. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Østrig Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Østrig)
Sådanne. + 43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgien Kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles (Belgien)
Sådan. + 32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgarien Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger 2, prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarien)
Sådan. + 359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cypern Kommissær for beskyttelse af personoplysninger 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cypern)
Postboks 23378, CY-1682 Nicosia
Sådanne. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatien Kroatiske personoplysningsagentur Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatien)
Sådanne. + 385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr eller info@azop.hr
http://www.azop.hr
Danmark Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 København K (Danmark)
Sådan. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Spanien Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Spanien)
Sådanne. + 34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estland Estlands Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Sådan. + 372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Finland Ombudsmandens databeskyttelse Postboks 315
FIN-00181 Helsinki (Finland)
Sådan. + 358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la France Den nationale kommission for informatik og friheder - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Frankrig)
Sådan. + 33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Grækenland Hellenske databeskyttelsesmyndighed Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athen
Sådan. + 30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ungarn Ungarns databeskyttelseskommissær Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Ungarn)
Sådanne. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irland Kommissær for databeskyttelse Canal House
Road Station
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Sådan. + 353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italien Garantør for protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italien)
Sådan. + 39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Letland Data State Inspectorate Direktør: Ms. Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Letland)
Sådan. + 371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litauen Statens databeskyttelse Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litauen)
Sådan. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
luxembourg National Commission for Data Protection 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Sådan. + 352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Kontor for databeskyttelseskommissæren 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Sådan. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Holland Authorizeit Persoonsdata Prins Clauslaan 60
Postboks 93374
2509 Den Haag / Haag (Holland)
Sådan. + 31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polen Kontoret for den generelle inspektør for beskyttelse af personoplysninger - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Warszawa (Polen)
Sådan. + 48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov. pl
Portugal Comissão Nacional af Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugal)
Sådan. + 351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tjekkiet Kontoret for Personlig Beskyttelse Urad pro ogranu osobnich
udaju Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7 (Tjekkiet)
Sådan. + 420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumænien Den nationale tilsynsmyndighed for personoplysninger B-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumænien)
Sådan. + 40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UK Informationskommissærens kontor Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Det Forenede Kongerige)
Sådan. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakiet Kontoret for Personlig Beskyttelse af Den Slovakiske Republik Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakiet)
Sådan .: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenien Kommissionens oplysninger Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenien)
Sådan. + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230
9778 gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Sverige Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm, Sverige
Sådan. + 46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hvordan samler AD Tyres data til mindreårige?

Produkter, der sælges af AD Tyres på sit websted, er ikke beregnet til mindreårige. Derfor behandler AD Tyres ikke data vedrørende mindreårige eller kan ikke antage, at dataene fra besøgende til webstedet eller dets kunder direkte eller indirekte vedrører mindreårige.

13. Hvad med cookies og andre lignende sporingsteknologier?

AD Tyres bruger cookies og andre lignende teknologier, der muligvis indsamler nogle af dine data. Disse cookies kan forbedre din browseroplevelse på webstedet, give os oplysninger om driften og kvaliteten af ​​vores hjemmeside og bidrage til udbud af målrettet annoncering.

AD Tyres samler dit forudgående samtykke gennem et banner på hjemmesidenes hjemmeside under din første forbindelse til disse computerværktøjer. Dit samtykke er igen anmodet af AD Tyres på de samme betingelser i slutningen af ​​en periode på tretten måneder efter den forrige samling af dit samtykke.

AD Tyres opfordrer dig stærkt til at konsultere siden "Cookies" på sit websted for mere information.

14. Nogle ekstra elementer på sociale netværk

Webstedet bruger plug-ins og andre sociale netværksfunktioner udgivet af tredjepartsvirksomheder (f.eks. Facebook, etc.).

Hvis du interagerer via plug-ins (f.eks. Ved at klikke på knappen "Like" eller "Share"), vil nogle af dine data (herunder dine tekniske data og navigationsdata) blive overført og gemt på en server. Partsselskabet, der driver det pågældende sociale netværk. Disse data behandles derefter af dette tredjepartsfirma i overensstemmelse med dets vilkår og indstiller din konto i dette sociale netværk.

Hvis du ikke vil have et tredjepartsfirma, der driver et socialt netværk, for at forbinde de data, der er indsamlet via webstedet til din åbne brugerkonto inden for det pågældende sociale netværk, skal du logge af det sociale netværk, før du besøger webstedet.

Under alle omstændigheder styres brugen af ​​disse plug-ins eller knapper af disse tredjeparts sociale medier udgivere og udelukkende er underlagt de betingelser, der binder dig til det sociale netværk, som du er medlem af. Vi inviterer dig til at læse disse betingelser, der anvendes af disse tredjeparts sociale medier udgivere.

15. Nogle ekstra elementer på geolocation

AD Tyres bruger de geografiske data, der er indsamlet via din browser og / eller den enhed, som du besøger webstedet på.

Adgang til disse data resultater fra indstillingen af ​​disse værktøjer. AD Tyres opfordrer dig til at konsultere privatlivspolitikken (eller et tilhørende dokument) hos leverandørerne af disse værktøjer og / eller at ændre indstillingen af ​​disse værktøjer før du konsulterer webstedet, hvis du ikke ønsker, at AD Tyres behandler dine Geolocation-data.

16. Hvad er konsekvenserne af at aktivere et eksternt link

AD Tyress hjemmeside kan tilbyde dig eksterne hypertekst links, der leder dig til andre hjemmesider eller teknologiske værktøjer. Adgang til dette indhold ved din aktivering af det eksterne link er ikke længere omfattet af dette charter. Du er derfor inviteret til at høre den politik, som udgiveren har anvendt om disse indholdsregler vedrørende beskyttelse af dine data. AD Tyres er på ingen måde ansvarlig for indsamling eller behandling af dine data fra disse indhold.

17. Hvordan vil du blive underrettet om ændringer i chartret?

AD Tyres er forpligtet til periodisk at ændre dette charter for at tage hensyn til lovændringer vedrørende beskyttelse af dine data.

AD Tyres vil informere dig om enhver ændring eller opdatering via en meddelelse sendt til din e-mail-adresse og / eller en tilsyneladende meddelelse på webstedet.

18. Hvordan kontakter vi os?

AD Tyres står til din rådighed for at besvare alle dine spørgsmål om dette charter.

For at kontakte os, er du inviteret til at deltage i vores bekvemmelighed:

 • ved at sende en email til: cm(a)adtyre.com
 • eller ved at udfylde kontaktformularen her tilgængelig .
LiveChat
Whatsapp Messenger