GENERELLE SALGSBETINGELSER

- Version gældende fra 18. oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, et andorransk selskab af typen societat limitada unipersonal med en kapital på 1.000.000 euro, registreret i handels- og selskabsregistret i Andorra under nummer 16339, med momsnummer DK35444653, hvis hovedkontor er beliggende på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), email: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (herefter benævnt "Sælgeren") har som hovedaktivitet salg af dæk og tilknyttede produkter via hjemmesiden daekleader.dk (herefter "Sitet").

Disse generelle salgsbetingelser er beregnet til at regulere, uden begrænsning, alle salg af produkter og tjenester til enhver kunde, fysisk eller juridisk person, uanset om det er en forbruger, ikke-professionel eller professionel (herefter "Kunden"), der har foretaget et køb på Sitet og til at definere de kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Kunden.

1. DEFINITIONER

Alle almindelige navne, hvis første bogstav er med stort i dette dokument, har den definition, der er tildelt i denne artikel.

 • Kvittering henviser til den e-mail, som Sælgeren sender til Kunden som svar på Kundens validering af Ordren, og som indeholder en opsummering af Ordren, de gældende salgsbetingelser og den tilsvarende Faktura.
 • Ordreseddel henviser til opsummeringen af de Produkter, som Kunden har valgt og indsendt til validering på Sitet for at afslutte Ordren.
 • Leveringsseddel henviser til det dokument, som Transportøren overleverer til Kunden ved levering af Ordren, mod Kundens underskrift, der bekræfter levering af Ordren samt den perfekte tilstand af det eller de berørte Produkt(er) og fraværet af uregelmæssigheder.
 • Generelle Salgsbetingelser henviser til disse generelle salgsbetingelser fra Sælgeren, som Kunden skal acceptere for at foretage sin Ordre.
 • Kunde henviser til enhver individ eller virksomhed, der handler som Forbruger, Ikke-Professionel eller Professionel, der får adgang til Sitet med henblik på at foretage en Ordre.
 • Ordre henviser til det eller de Produkt(er), som Kunden bestiller for hver købsomstændighed på Sitet.
 • Forbruger henviser til en Kunde, en fysisk person, der handler til formål, der ikke falder ind under hans/hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktiviteter.
 • Kontrakt henviser til alle kontraktlige dokumenter, der definerer Parternes rettigheder og forpligtelser for ethvert Salg, som nævnt i Artikel 15.
 • Leveringsdato henviser til den faktiske leveringsdato for Ordren til Kunden, som er angivet på Leveringssedlen.
 • Leveringsfrist henviser til den maksimale frist, som nævnt i Artikel 8.2, hvor Sælgeren forpligter sig til at levere Ordren til Kunden.
 • Fortrydelsesfrist henviser til den frist, der er nævnt i Artikel 9.
 • Faktura henviser til den faktura, der sendes til Kunden via Kvitteringen.
 • Force Majeure henviser til tilfældet, hvor en begivenhed, der er uden for skyldnerens kontrol, som ikke rimeligt kunne forudses ved indgåelsen af Kontrakten, og hvis virkninger ikke kan undgås ved passende foranstaltninger, forhindrer skyldneren i at opfylde sin forpligtelse.
 • Leverandør henviser til en tredjepart til Kontrakten, der er i besiddelse af Kundens Ordreprodukt(er).
 • Levering henviser til overførslen til Kunden af den fysiske besiddelse eller kontrol af Produkt(er).
 • Ikke-Professionel henviser til en Kunde, en juridisk person, der ikke handler til professionelle formål (se definitionen af Professionel nedenfor).
 • Produkttilbud henviser til det tilbud, der offentliggøres under Sælgerens ansvar på en af hans platforme, herunder hans Site, dedikeret til salg af et bestemt Produkt og inkluderer især fotografiet samt Produktets egenskaber og pris.
 • Part(er) henviser, i ental, til Kunden eller Sælgeren taget individuelt og, i flertal, til Kunden og Sælgeren taget kollektivt.
 • Pris henviser til den samlede pris, der er nævnt i Artikel 5, som Kunden forpligter sig til at betale for Ordren.
 • Produkt(er) henviser til de dæk- eller tilknyttede produkter (fælge, kæder, osv...) der tilbydes til salg af Sælgeren på Sitet.
 • Professionel henviser til en Kunde, en fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, der handler til formål, der falder ind under hans/hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktiviteter, herunder når han/hun handler på vegne af eller for en anden professionel.
 • Site henviser til Sælgerens internetsted, der er tilgængeligt på URL-adressen daekleader.dk.
 • Monteringsstation(er) henviser til de garager, der er opført på Sitet (https://montering.daekleader.dk/), hvor Kunden kan få leveret sin Ordre og få monteret sine Produkter.
 • Ret til Fortrydelse henviser til den person, der er nævnt i Artikel 9.
 • Transportør henviser til det transportfirma, der er valgt af Leverandøren eller Sælgeren til at transportere og levere Ordren til den adresse, som Kunden har angivet, eller til den Monteringsstation, som Kunden har valgt.
 • Sælger henviser til den person, der er nævnt i Præambelen.
 • Salg henviser til den juridiske operation, der er indgået mellem Sælgeren og Kunden, hvor den første forpligter sig til at levere Ordren, og den anden til at betale Prisen.

2. FORMÅL OG ACCEPT

Generelle Salgsbetingelser har til formål at regulere, uden begrænsning, alle Salg foretaget via Sælgerens Hjemmeside og at definere de kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Kunden i forbindelse med hver Ordre.

Generelle Salgsbetingelser har forrang og erstatter alle andre eventuelle aftaler, forpligtelser, erklæringer, løfter, intentioner, dokumentation eller oplysninger, der tidligere er forekommet mellem Parterne i forbindelse med Ordren.

Godkendelsen af enhver Ordre fra en Kunde er strengt betinget af forudgående accept, uden begrænsning eller forbehold, af alle vilkår og betingelser i Salgsbetingelserne, som er gældende på Hjemmesiden på samme tid, hvilken accept udtrykkes ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for teksten « Jeg har læst og accepterer de generelle salgsbetingelser samt fortrolighedserklæringen. » med et museklik. Dette trin finder sted, efter at Kunden har haft mulighed for at kontrollere detaljerne i sin Ordre og den samlede Pris og rette eventuelle fejl, før han bekræfter den for at udtrykke sin endelige accept.

Salgsbetingelserne er tilgængelige på Hjemmesiden og sendes til Kunden på et varigt medie som vedhæftet fil sammen med Modtagelsesbekræftelsen.

Kontrakten anses for indgået mellem Parterne fra det tidspunkt, hvor Sælgeren udsender Modtagelsesbekræftelsen.

Sælgeren sikrer opbevaringen af det skriftlige dokument, der bekræfter Kontrakten fra tidspunktet for Kontraktens indgåelse og i en periode på ti år fra Leveringen af Ordren. Kunden kan få adgang til den arkiverede Kontrakt ved simpel anmodning rettet til Sælgeren (https://www.daekleader.dk/kontakt).

Kunden informeres om, at indgåelsen af Kontrakten medfører en forpligtelse for Kunden til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

3. PRODUKTER

3.1 Egenskaber ved Produkterne

De væsentlige egenskaber og prisen på Produkterne er angivet i hver Produkttilbud offentliggjort på Sitet. Disse elementer udgør kontraktmæssige oplysninger, som forpligter Sælgeren i tilfælde af indgåelse af Kontrakten med Kunden og forudsat at de pågældende Produkter er tilgængelige på lager.

Hvert dæk er forsynet på siden med DOT-nummeret sammensat på følgende måde:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Kode for fabrikken, hvor dækket er fremstillet
 • 4W: Dimensionel kode specifik for producenten
 • HWNX: Valgfri kode specifik for producenten
 • 3903: Fremstillingsdato for dækket svarende til den 39. uge i året 2003.

3.2 PRODUKTERNES TILGÆNGELIGHED

Angivelsen af tilgængeligheden af et Produkt i den tilsvarende Produkttilbud ved at nævne "PÅ LAGER" er en rent vejledende information i betragtning af de daglige transaktionsstrømme og -volumener.

I tilfælde af udsolgt vil Sælgeren informere Kunden og refundere denne fuldt ud ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev brugt ved Bestillingen inden for tooghalvfjerds (72) timer fra tidspunktet for information om Produktets utilgængelighed. I tilfælde af delvis utilgængelighed af Bestillingen, vil Kunden blive refunderet forholdsmæssigt for de manglende Produkter.

4. BESTILLING

4.1 ADGANG TIL SITET

Det offentlige site er tilgængeligt for enhver besøgende, hele året, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, forudsat at der er nødvendige afbrydelser til teknisk vedligeholdelse, service og opdatering, som Sælgeren finder passende at udføre, samt eventuelle tekniske nedbrud, der er uafhængige af Sælgerens vilje.

Alle omkostninger, som Kunden pådrager sig for at sikre sin egen adgang til Sitet, er udelukkende Kundens ansvar, herunder omkostningerne til computerudstyr, internetabonnement og eventuel software.

4.2 VALG AF PRODUKT(ER)

Kunden anerkender og accepterer, at søgning og valg af Produkt(er) sker under Kundens fulde og eneste ansvar.

For at lette Kundens søgning stiller Sælgeren til rådighed for Kunden på sit Site (i) en søgefelt, hvor Kunden frit kan indtaste nøgleord, og (ii) et søgeværktøj baseret på forskellige karakteristika af Produkterne, som er angivet i en valgliste. Den gode funktion, relevans, fuldstændighed og relevans af disse værktøjer garanteres ikke af Sælgeren.

Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med alle Produkttilbud, som Sælgeren tilbyder på sit Site, og at udføre de nødvendige søgninger på den valgte model og på konkurrencen for at vurdere relevansen, interessen og egnetheden af Produkttilbuddet til sine behov.

Sælgeren leverer til orientering:

 • TECDOC-data om forbindelsen mellem køretøj og dele;
 • BMF-data om forbindelsen mellem køretøj, dæk og fælge;
 • producentdata om forbindelsen mellem køretøjer og kæder;
 • data om kompatibilitet mellem køretøjer og produkter.

Sælgeren garanterer på ingen måde relevansen, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse data, som kun er givet som en indikation for at lette søgningen efter produktet. Det er kundens ansvar at kontrollere, at de valgte produkter passer og svarer til hans/hendes køretøj.

Kunden opfordres specifikt til at konsultere anmeldelser samt lignende dæk, der tilbydes under produkttilbuddet, for at vurdere, om det visualiserede produkt sandsynligvis vil opfylde hans/hendes behov.

Valget af et produkt udføres ved at klikke på funktionen "Tilføj til kurv" efter at have valgt den ønskede mængde.

Denne handling har kun til formål at inkludere det valgte produkt i kundens kurv og medfører ingen købsforpligtelse på dette tidspunkt.

Når kunden mener, at udvælgelsen af hans/hendes køb er afsluttet, skal han/hun blot gå til sektionen "Kurv" for at kontrollere det korrekte valg af produkter og mængder og blive bekendt med den samlede pris, der er forbundet med hans/hendes ordre.

Før den endelige bekræftelse af ordren kan kunden til enhver tid ændre sin kurv og har mulighed for at kontrollere detaljerne i sin ordre og den samlede pris og rette eventuelle fejl, før han/hun bekræfter den for at udtrykke sin endelige accept.

4.3 OPRETTELSE OG BRUG AF KUNDEKONTO

For at afslutte sin ordre skal kunden oprette sin personlige konto (hvis dette ikke allerede er gjort ved en tidligere ordre). Til dette formål skal forbrugeren og den ikke-professionelle oplyse en gyldig e-mailadresse og konfigurere et kodeord samt erklære deres identitet, telefonnummer og adresse. Den professionelle opretter på sin side en "professionel konto" ved at oplyse en gyldig e-mailadresse og konfigurere et kodeord samt ved at erklære sit navn, fornavn, firmanavn, et telefonnummer og adressen.

Kunden opfordres til at udfylde alle nyttige oplysninger i sin personlige konto, idet de felter, der har en stjerne (*), er obligatoriske.

Alle personlige oplysninger fra kunderne indsamles og behandles til de formål og under de betingelser, der er angivet i Artikel 14 nedenfor og i Fortrolighedspolitikken.

Kunden forpligter sig til at give sande og oprigtige oplysninger og til at informere sælgeren om eventuelle ændringer vedrørende dem. Et resumé af de oplyste oplysninger er tilgængeligt på hjemmesiden. Manglende levering af de anmodede oplysninger svarer til at frasige sig oprettelsen af en konto og forhindrer kundens validering af ordren.

Brugernavn og kodeord er strengt personlige og fortrolige: Kunden forbydes at videregive dem til en tredjepart eller overdrage dem. Enhver ordre, der er afgivet ved hjælp af dette brugernavn og kodeord, vil blive betragtet som udført af kunden og vil derfor forpligte denne over for sælgeren, medmindre denne ordre er afgivet af en tredjepart på grund af en sikkerhedsbrist på sælgerens hjemmeside. Det er kundens ansvar straks skriftligt at informere sælgeren om enhver brug af hans/hendes brugernavn og kodeord, som han/hun ikke kender til og er blevet opmærksom på.

Kunden kan til enhver tid rette fejl i indtastningen af de anmodede oplysninger. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle indtastningsfejl og de konsekvenser, der måtte følge heraf, såsom forsinkelse og/eller leveringsfejl. I denne sammenhæng vil alle omkostninger forbundet med genforsendelse af ordren være fuldt ud kundens ansvar.

Den personlige konto giver kunden adgang til følgende oplysninger:

 • Vos Commandes – Kundeservice : listen over ordrer afgivet på hjemmesiden ;
 • Modifier vos informations : de personlige oplysninger, som kunden har erklæret, med mulighed for at ændre dem til enhver tid.

Sælgeren forbeholder sig retten til at deaktivere, uden forsinkelse eller kompensation, kontoen for enhver Kunde i tilfælde af overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser og ved svigagtig eller ulovlig brug af kontoen af Kunden eller enhver tredjepart.

Kunden kan deaktivere sin konto ved at informere Sælgeren om sin beslutning via e-mail til adressen https://www.daekleader.dk/kontakt. Sælgeren vil deaktivere kontoen inden for en maksimal periode på tooghalvfjerds (72) timer fra modtagelsen af denne e-mail.

4.4 GODKENDELSE AF ORDREN

Efter at have valideret sin kurv, oprettet sin konto, indtastet leveringsadressen, valgt sin betalingsmetode, bliver Kunden bedt om endeligt at godkende sin ordre ved at foretage sin betaling via funktionen "Gå til sikker betaling". Effektiviteten af denne operation er underlagt forudgående accept af disse generelle salgsbetingelser (se ovenfor).

Den endelige godkendelse af Ordren har til formål at medføre Kundens forpligtelse til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

Efter modtagelse af betalingen fra Sælgeren, modtager Kunden en e-mail fra Sælgeren, der opsummerer hans Ordre.

4.5 ANNULLERING AF ORDREN (OPHÆVELSESKLAUSUL)

Denne Artikel udgør en ophævelsesklausul, der specificerer de forpligtelser, hvis manglende opfyldelse vil medføre ophævelse af Salget.

4.5.1 Annullering af ordren af kunden

Kunden kan annullere ordren, det vil sige opløse salget i følgende tilfælde:

 1. Efter eget ønske:
  efter endelig godkendelse af hans ordre, har kunden mulighed for at anmode om dens annullering efter eget ønske, forudsat at produkterne i ordren endnu ikke er under forberedelse ;
 2. Forsinkelse eller afvisning af levering:
  i tilfælde af forsinkelse eller afvisning af levering fra sælgeren og i henhold til de betingelser og vilkår, der er nævnt i Artikel 8.2 ;
 3. Fortrydelsesret:
  i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten under betingelserne i Artikel 9 ;
 4. Manglende overensstemmelse:
  i tilfælde af manglende overensstemmelse nævnt i Artikel 10.2 ;
 5. Skjult defekt:
  i tilfælde af skjult defekt i henhold til Artikel 10.2 ; og
 6. Force Majeure:
  i tilfælde af sælgerens endelige forhindring i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure i henhold til Artikel 13.
4.5.2 Annullering af ordren af sælgeren

Sælgeren kan annullere ordren, det vil sige opløse salget i følgende tilfælde:

 1. Forsinkelse eller manglende betaling:
  i tilfælde af at kunden misligholder sin betalingsforpligtelse under betingelserne i Artikel 6 ;
 2. Mangel på produkter:
  i tilfælde af at et eller flere produkter ikke er tilgængelige på lager ;
 3. Kundens manglende modtagelse af produkterne på den angivne adresse:
  i tilfælde af at kunden misligholder modtagelsen af produkterne på den angivne adresse i henhold til og under betingelserne i Artikel 8.5 ;
 4. Force Majeure:
  i tilfælde af at kunden permanent er forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure i henhold til Artikel 13.
4.5.3 Forudgående påkrav

Ophævelsen af Salget skal forudgås, undtagen i nødstilfælde, af en påmindelse til den misligholdende Part om at opfylde sin forpligtelse inden for en rimelig frist, med undtagelse af følgende tilfælde:

 • annullering for bekvemmelighed (Artikel 4.5.1(i)) ;
 • særlige tilfælde af leveringsafslag og manglende overholdelse af en leveringsfrist indført som en væsentlig betingelse i henhold til Artikel 8.2 ;
 • udøvelse af fortrydelsesretten (Artikel 4.5.1(iii)) ;
 • Produkterne er ikke tilgængelige (Artikel 4.5.2(ii)) ; og
 • Kundens manglende modtagelse af Produkterne på den angivne adresse (Artikel 4.5.2(iii)).

Denne påmindelse henviser til denne Artikel 4.5 og nævner udtrykkeligt ophævelsesårsagen og at, hvis den misligholdende Part ikke opfylder sin forpligtelse, vil den anden Part have ret til at ophæve Salget.

Kunden opfordres til at konsultere eventuelle yderligere påmindelsesprocedurer angivet i disse Generelle Salgsbetingelser, som er aftalt for hver af de ovenfor nævnte tilfælde af annullering af Ordren.

4.5.4 Formalisme for opløsning

Den Part, der ønsker at opløse Salget, kan gøre det:

 • ved meddelelse, der sigter mod det påberåbte opløsningstilfælde ;
 • ved retslig anmodning.

I tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten, er den ovennævnte meddelelse udført ved hjælp af fortrydelsesformularen eller enhver anden erklæring uden tvetydighed under betingelserne i Artikel 9.

I tilfælde af annullering for bekvemmelighed, er meddelelsen udført af Kunden via hans konto ved at vælge den berørte Ordre og åbne en klage via supporten via billet.

4.5.5 Tidspunkt for opløsning

Opløsningen af Salget vil træde i kraft fra:

 • modtagelsen af den ovennævnte meddelelse af den anden Part (undtagen i tilfælde hvor Selskabet har udført i mellemtiden i tilfælde af Artikel 4.5.1(ii)) ;
 • datoen besluttet af den anmodede dommer i tilfælde af retslig opløsning.
4.5.6 Virkninger af opløsning

Eventuelle tilbagebetalinger sker under følgende betingelser:

 • i tilfælde af opløsning for bekvemmelighed (Artikel 4.5.1(i)) : tilbagebetaling af ordren inden for en maksimal periode på ti (10) arbejdsdage fra sælgerens bekræftelses-e-mail, ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden brugte ved ordren ;
 • i tilfælde af opløsning på grund af forsinkelse eller afvisning af levering (Artikel 4.5.1(ii)) : tilbagebetaling af ordren under betingelserne i Artikel 8.2 ;
 • i tilfælde af opløsning som følge af en tilbagetrækning (Artikel 4.5.1(iii)) : tilbagebetaling af ordren under betingelserne i Artikel 9 ;
 • i tilfælde af opløsning på grund af manglende overensstemmelse (Artikel 4.5.1(iv)) : tilbagebetaling af ordren under betingelserne i Artikel 10.2.9 ;
 • i tilfælde af opløsning på grund af mangel på lager (Artikel 4.5.2(ii)) : tilbagebetaling af ordren inden for en maksimal periode på tre (3) arbejdsdage fra sælgerens opløsnings-e-mail, ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden brugte ved ordren ; og
 • i tilfælde af kundens svigt i modtagelsen af produkterne på den angivne adresse (Artikel 4.5.2(iii)) : tilbagebetaling af ordren inden for en maksimal periode på tre (3) arbejdsdage fra sælgerens opløsnings-e-mail, ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden brugte ved ordren og med fradrag af returomkostningerne og eventuelle omkostninger til forsøg på genlevering som nævnt i Artikel 8.5.

Opløsningen af salget vil ikke påvirke Artikel 21 og 22, som vil forblive i kraft mellem parterne.

5. PRIS

Hver Produkttilbud er ledsaget af en enhedspris angivet i DKK og er inklusive alle skatter (inklusive moms).

I overensstemmelse med Artikel 19 nedenfor, er alle Ordrer underlagt lovene i Fyrstendømmet Andorra, hvilke Ordrer anses for at være foretaget på dette territorium, hvor Sælgeren er etableret. Som følge heraf inkluderer priserne på Produkttilbud ikke eventuelle miljøbidrag, der gælder uden for Fyrstendømmet Andorra.

Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Kunden er informeret om, at priserne på Produkttilbud kan variere flere gange om dagen. De priser, der anvendes til en Ordre, er dem, der vises på webstedet samtidig med den endelige bekræftelse af Ordren i henhold til Artikel 4.4.

Inden for rammerne af visse Produkttilbud stiller Sælgeren et pris sammenligningsværktøj til rådighed for Kunden med priserne hos nogle af sine konkurrenter. For at kende datoen for, hvornår konkurrenceprisen blev registreret af Sælgeren, inviteres Kunden til at placere sin mus over den pågældende pris for at få vist en tekstboble, der angiver datoen og tidspunktet for Sælgerens indsamling af konkurrenceprisen.

Den samlede pris for en Ordre består af:

 • den samlede sum af priserne på de mængder af produkter og tjenester, som Kunden har valgt; og
 • eventuelle forsendelsesomkostninger (medmindre der tilbydes forsendelsesomkostninger under visse betingelser).

6. FINANSIELLE BETINGELSER

Betalingen skal ske øjeblikkeligt ved Bestilling, som Sælgeren kun vil behandle ved modtagelse af Klientens fulde betaling.

Hvis betalingen af Prisen ikke modtages inden for tre (3) dage efter validering af Bestillingen, modtager Klienten en meddelelse fra Sælgeren, der kræver betaling af Prisen inden for en yderligere periode på fire (4) dage. Hvis dette ikke sker, kan Sælgeren annullere Bestillingen og dermed ophæve Salget.

Klienten kan betale sin ordre med følgende betalingsmetoder:

 • kreditkort ;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius ;
 • SEPA-overførsel (med mulighed for automatisk træk for Professionelle).

Klienten påtager sig konsekvenserne af eventuelle indtastningsfejl under betalingsproceduren og eventuelle uregelmæssigheder eller funktionsfejl i betalingsmetoderne.

Sælgeren kan kræve forsinkelsesrenter fra enhver Professionel Klient, der er forfalden dagen efter forfaldsdatoen. Rentesatsen for forsinkelsesrenter vil være lig med den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sin seneste refinansieringsoperation, forhøjet med 10 procentpoint. Den gældende rentesats i første halvår af det pågældende år er den rentesats, der er gældende den 1. januar i det pågældende år. For andet halvår af det pågældende år er det den rentesats, der er gældende den 1. juli i det pågældende år. Forsinkelsesrenter er forfaldne uden at en påmindelse er nødvendig.

Desuden vil enhver Professionel Klient, der er i betalingsforsinkelse, være fuldt ud skyldig over for Sælgeren, en fast erstatning for inddrivelsesomkostninger på fyrre euro (40,00 €). Når de faktiske inddrivelsesomkostninger overstiger beløbet af denne faste erstatning, kan Sælgeren kræve yderligere erstatning, med dokumentation. Dog kan Sælgeren ikke påberåbe sig disse erstatninger, når åbningen af en redningsprocedure, genopretning eller likvidation forhindrer betalingen ved forfald af det beløb, der skyldes ham.

I tilfælde af mislykket træk, for enhver Professionel Klient, giver klienten sit samtykke til automatisk at regulere ubetalte fakturaer på sit firmas kreditkort.

Efter hver betaling, uanset betalingsmetode, modtager Klienten en bekræftelses-e-mail.

6.1 BETALING MED KREDITKORT

Sælgeren accepterer kun betaling med Visa, Mastercard eller Maestro kreditkort.

Sikker online betaling med kreditkort udføres af en betalingsudbyder.

Alle faser af betaling med kreditkort er underlagt HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT betalingssystemet, som er fuldt krypteret og beskyttet. Protokollen der bruges er SSL kombineret med bankmonetik (3D secure protokol).

Dette betyder, at oplysninger relateret til ordren og kreditkortnummeret ikke cirkulerer klart på internettet. Kreditkortnummeret er ikke trykt på noget papir, faktura, kvittering eller anden liste.

Sælgeren har ikke kendskab til kortnumre. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT gemmer ikke kortnumre efter at have sendt betalingstransaktionen til købmandens bank. Derfor har ingen person adgang, hverken digitalt eller i trykt form, til købernes kreditkortoplysninger. Risikoen for at få sit kreditkortnummer hacket ved et køb på sælgerens websteder med HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT er næsten nul.

Professionelle kan også bruge GoCardless (gocardless.com) automatisk trækningssystem valgt af sælgeren. Dette system er fuldt krypteret.

Ved betaling med kreditkort debiteres transaktionen øjeblikkeligt, så snart betalingen er foretaget af kunden. Betalingsforpligtelsen givet med kortet er uigenkaldelig. Ved at give sine bankoplysninger ved salget, autoriserer kunden sælgeren til at debitere hans kort med det beløb, der svarer til den angivne pris. Kunden bekræfter, at han er den lovlige indehaver af kortet, der skal debiteres, og at han lovligt har ret til at bruge det. I tilfælde af fejl eller manglende evne til at debitere kortet, kan ordren være underlagt annullering under de ovenfor nævnte betingelser.

Aktiviteter i forbindelse med fjernsalgskontrakten håndteres af AD TYRES INTERNATIONAL EU beliggende Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - virksomhedsregistreringsnummer OC 1277.

6.2 BETALING VIA PAYPAL

Kunden, der benytter betaling via Paypal (www.paypal.com), skal have eller oprette en konto hos denne udbyder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner foretaget via Paypal er sikret af 3D-Secure-protokollen. Sælgeren har på intet tidspunkt adgang til kundens bankoplysninger.

6.3 BETALING VED BANKOVERFØRSEL

Kunden kan foretage sin betaling ved SEPA-overførsel til Sælgerens konto, hvis detaljer er som følger:

Kontohaver: AD Tyres International SLU
IBAN: DE89 5907 0070 0031 0375 04
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

For at denne overførsel kan blive taget i betragtning af Sælgeren, er det afgørende, at Kunden angiver sit ordrenummer i overførselsreferencen eller i det felt, der er beregnet til dette formål. Ordrenummeret er påmindet til Kunden på den side, der er dedikeret til SEPA-overførslen.

Ordren vil kun blive behandlet ved modtagelse af overførslen, og efter validering. Som følge heraf kan den annoncerede forsendelsestid variere afhængigt af modtagelsestiden for din betaling.

I tilfælde af betaling ved bankoverførsel, kan gebyrer pålagt af den udstedende bank ikke trækkes fra den betaling, der skal modtages.

7. EJENDOM OG RISIKOOVERFØRSEL

Produkterne bliver kundens ejendom, så snart ordren er valideret. Som følge heraf er kunden alene ansvarlig for import og indførsel af produkterne i det land, han har valgt til forsendelse. Kunden opfordres til at undersøge eventuelle forpligtelser, der påhviler ham på grund af import af produkterne i det pågældende destinationsland.

Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produkterne overføres til den professionelle kunde fra overførslen af ejendomsretten.

Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produkterne overføres til forbrugerkunden, når denne eller en tredjepart, der er udpeget af ham, og som er forskellig fra den transportør, der er foreslået af sælgeren, fysisk tager produkterne i besiddelse.

Når forbrugeren eller den ikke-professionelle overlader levering af produkterne til en transportør, der er forskellig fra den, sælgeren har foreslået, overføres risikoen for tab eller beskadigelse af godset til forbrugeren eller den ikke-professionelle, når godset overdrages til transportøren.

8. LEVERING

Levering af ordren sker efter kundens valg, udtrykt ved ordren, ved levering af ordren til en adresse leveret af kunden eller til adressen på en af de monteringsstationer, der er opført på webstedet, og som kunden eventuelt har udpeget.

8.1 LEVERINGSOMKOSTNINGER

Vedrørende auto dele og alle andre varer, er porto angivet i kurven.

Vedrørende dæk, er leveringsomkostningerne gratis for Kunden ved køb af to (2) identiske produkter. Ved køb af enkelt enhed (bildæk, fælg), er leveringsomkostningerne på Kundens regning, undtagen for motorcykeldæk, hvor porto er gratis fra det første dæk købt.

8.2 LEVERINGSTID

Sælgeren forpligter sig til at levere ordren inden for en maksimal periode på tredive (30) dage fra ordrens godkendelse (« Leveringstid »). Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at ingen andre tidsfrister nævnt på webstedet udgør en fast forpligtelse fra sælgerens side over for kunden.

Kunden informeres rent indikativt om, at leveringen i gennemsnit finder sted mellem to (2) og otte (8) arbejdsdage efter modtagelsen af den fulde betaling af ordrens pris. Hvis flere produkter vælges inden for samme ordre, kan de muligvis ikke leveres samme dag uden at dette kan give anledning til nogen form for klage fra kunden.

Ud over tilfældet med levering på monteringsstationen, afbrydes den ovennævnte leveringstid i følgende tilfælde:

 1. forsinket betaling ;
 2. fejl i adressen angivet af kunden ;
 3. kundens eller hans autoriserede repræsentants fravær for at modtage ordren.

I tilfælde (i) og (ii) begynder leveringstiden at løbe igen fra reguleringen af betalingshændelsen for en ny periode på tredive (30) dage.

I tilfælde (iii) vil kunden og sælgeren (eller transportøren om nødvendigt) aftale en ny leveringsdato, hvor kunden forpligter sig til at være til stede eller have sin repræsentant til stede.

Hvis sælgeren undlader at opfylde sin forpligtelse til at levere ordren inden for leveringstiden, kan forbrugeren eller den ikke-professionelle ophæve salget, hvis sælgeren, efter at have fået en påmindelse om at levere ordren inden for en rimelig ekstra periode, ikke har udført dette inden for denne periode.

Salget betragtes som ophævet ved modtagelsen af brevet eller skrivelsen, der informerer sælgeren om denne ophævelse, medmindre sælgeren i mellemtiden har udført sin forpligtelse.

Forbrugeren eller den ikke-professionelle kan dog straks ophæve salget:

 • når sælgeren nægter at levere ordren, eller når det er åbenlyst, at han ikke vil levere ordren ;
 • når sælgeren ikke opfylder sin forpligtelse til at levere ordren på datoen eller ved udløbet af leveringstiden, og denne frist er en væsentlig betingelse for forbrugeren eller den ikke-professionelle. Denne væsentlige betingelse er et resultat af omstændighederne omkring kontraktens indgåelse eller en udtrykkelig anmodning fra forbrugeren eller den ikke-professionelle før kontraktens indgåelse.

Ud over muligheden for at ophæve salget, kan forbrugeren eller den ikke-professionelle gøre brug af alle andre retsmidler, der er fastsat i hans nationale ret.

Forbrugeren og den ikke-professionelle opfordres desuden til at konsultere Artikel 4.5 om ophævelse.

Disse rettigheder for forbrugeren eller den ikke-professionelle er uden forringelse af tildelingen af erstatning.

Når salget er ophævet under betingelserne i denne artikel, refunderer selskabet forbrugeren eller den ikke-professionelle det fulde beløb betalt, senest fjorten (14) dage efter datoen, hvor salget blev annulleret.

8.3 PROBLEMER MED LEVEREDE PRODUKTER

Kunden, hans medarbejder eller repræsentant skal kontrollere overensstemmelsen af Produktets tilstand ved levering, uanset om dette finder sted på hans hjemmeadresse eller på en Montering Station. Kunden er personligt ansvarlig for at informere og give instruktioner til sine medarbejdere eller repræsentanter om at kontrollere overensstemmelsen af Produkterne.

Kunden, hans medarbejder eller repræsentant skal meddele Transportøren alle forbehold om Produkterne ved levering. Disse forbehold skal udtrykkeligt og præcist nævnes på Leveringskvitteringen.

Hvis de Produkter, der er genstand for Ordren, ikke er i overensstemmelse, eller hvis den modtagne pakke er i dårlig stand, kan Kunden afvise Leveringen. Han skal derefter straks informere Sælgeren ved at kontakte kundeservice via ticketsystemet.

I tilfælde af manglende overensstemmelse er bestemmelserne i Artikel 10.3 nedenfor gældende.

I tilfælde af en beskadiget pakke, der er blevet afvist, vil en tvist blive åbnet med Transportøren af de Produkter, der er genstand for Ordren. En attest for beskadiget pakke, dateret og underskrevet, vil blive anmodet fra Kunden for at kunne åbne tvisten. Hvis Leveringen har fundet sted på en Montering Station, skal Kunden få attesten underskrevet af Montering Stationen.

Tidsfristen for løsning af tvister med Transportøren er minimum ti (10) arbejdsdage og kan vare op til fire (4) uger fra dens åbning. Disse tidsfrister gives som vejledning af Sælgeren baseret på hans erfaring og kan på ingen måde være bindende.

Anvendelsen af disse bestemmelser sker uden forringelse af alle andre retsmidler, som Kunden har ret til i henhold til gældende lovgivning.

8.4 LEVERINGSKVITTERING

Transportøren overleverer til Kunden eller til Monteringstationen, afhængigt af situationen, en Leveringskvittering mod underskrift, hvilken Leveringskvittering eksplicit angiver muligheden for at formulere forbehold, især i tilfælde af synlige mangler ved Produktet eller Produkterne eller manglende levering af brugsanvisningen.

Kunden anerkender og accepterer, at underskrivelsen af en sådan Leveringskvittering af ham, hans medarbejder eller hans repræsentant, udgør det uimodståelige bevis på Leveringsdatoen for hele Ordren eller, i tilfælde af separat levering af Produkter fra en samme Ordre, de Produkter, der er omfattet af denne levering.

8.5 SPECIFIKKE BESTEMMELSER OM LEVERING TIL DEN ADRESSE, DER ER ANGIVET AF KUNDEN

Sælgeren forpligter sig til at levere ordren til den leveringsadresse, som Kunden har angivet ved bestillingen. I den forbindelse forpligter Kunden sig til at give Sælgeren en eksisterende, fuldstændig og korrekt leveringsadresse på et sted, hvor levering af ordren er mulig og tilladt.

I tilfælde af fejl i leveringsadressen angivet af Kunden, vil enhver ændring af denne medføre omkostninger til genforsendelse. Disse omkostninger, som beløber sig til hundrede og femten (115) Krone, vil være for Kundens regning og faktureres af Sælgeren.

Kunden garanterer Sælgeren sin tilstedeværelse på stedet, eller tilstedeværelsen af en behørigt bemyndiget medarbejder eller repræsentant, til at modtage ordren. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen.

Hvis Kunden er fraværende ved leveringen, skal han tage kontakt til Transportøren, der er ansvarlig for hans pakke, for at aftale en ny leveringsdato eller afhentning på det nærmeste depot.

Den anden leveringsforsøg vil medføre en fakturering af omkostninger for genleveringsforsøg på fem­og­tyve (25) DKK til fordel for Sælgeren.

Hvis Kunden ikke har kontaktet Transportøren inden for den frist, som denne har fastsat, vil pakkerne blive sendt tilbage til Sælgerens lagre, som vil meddele annulleringen af ordren og ophævelsen af salget ved modtagelse af returpakken.

Returomkostningerne på to­hundrede og halvtreds (250) DKK pr. pakke vil være udelukkende Kundens ansvar.

Returomkostningerne samt eventuelle genleveringsomkostninger vil blive trukket fra ved refusion af ordren.

8.6 SPECIFIKKE BESTEMMELSER OM LEVERING PÅ EN MONTERINGSSTATION

Sælgeren tilbyder muligheden for, at Kunden kan få sin Ordre leveret på en Monteringsstation for at lette eventuelle yderligere tjenester, som Kunden måtte anmode om fra Monteringsstationen efter eget valg.

I tilfælde af Levering på en Monteringsstation forpligter Kunden sig til at afhente Ordren inden for tredive (30) kalenderdage fra Monteringsstationens meddelelse om, at Ordren er klar til afhentning. Sælgeren fraskriver sig ethvert ansvar for Monteringsstationens opbevaring af Ordren efter denne periode.

Ved modtagelse af Ordren på Monteringsstationen kan Kunden anmode om en monteringsservice. Denne service er udelukkende Monteringsstationens ansvar, og Kunden anerkender og accepterer, at Sælgeren er fuldstændig uafhængig af denne monteringsservicekontrakt.

Derfor, når Kunden beslutter at få sine Produkter monteret på en Monteringsstation, kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig for modtagelse, opbevaring, demontering, montering og afbalancering, der udføres under Monteringsstationens fulde og eksklusive ansvar. Monteringspriserne fastsættes efter Monteringsstationens skøn uden nogen indblanding fra Sælgeren.

Uanset hvad der er anført ovenfor, stiller Sælgeren rent informativt priser og andre praktiske oplysninger (åbningstider, maksimal monteringsdiameter osv.) til rådighed for Kunden, som er leveret af Monteringsstationerne. Sælgeren garanterer på ingen måde effektiviteten eller nøjagtigheden af disse oplysninger

Kunden opfordres til at indhente oplysninger om priser og andre praktiske oplysninger fra Monteringsstationen på forhånd

8.7 KOMMISSIONERET PRODUKTER

Nogle Produkter kan være kommissioneret. De er genstand for en specifik bemærkning "Stykke kommissioneret under standardudveksling" i deres tekniske ark.

Prisen på kommissionerede Produkter inkluderer beløbet for delen og en depositum, det vil sige det beløb, producenten kræver for at sikre returneringen af de gamle reservedele til deres genopretning og genbrug.

Ved modtagelse af det nye Produkt skal Kunden returnere det brugte Produkt til Sælgeren på den adresse, der er oplyst af sidstnævnte for returneringer af kommissionerede Produkter inden for en maksimal periode på tredive (30) dage fra modtagelsen af det nye Produkt. Hvis ikke, vil Kunden ikke kunne få nogen refusion af depositummet.

Det returnerede Produkt skal være ækvivalent, komplet og placeret i emballagen af det nye Produkt. Omkostningerne ved genforsendelse er for Kundens regning.

Ved modtagelse af det brugte Produkt refunderer Sælgeren Kunden beløbet af depositummet inden for en maksimal periode på femten (15) dage, forudsat at det brugte Produkt overholder de ovenfor nævnte forskrifter.

Refusionen sker ved hjælp af den samme betalingsmetode, som Kunden brugte til køb af det nye Produkt.

9. FORTRYDELSESRET

9.1 MODTAGER AF FORTRYDELSESRETTEN

Modtageren af fortrydelsesretten (den "Modtager af Fortrydelsesretten") er Forbrugerkunden, når Kontrakten indgås på afstand, efter en telefonisk henvendelse eller uden for etableringen.

9.2 FORTRYDELSESFRIST

Indehaveren af Fortrydelsesretten har en frist på fjorten (14) dage (herefter "Fortrydelsesfristen") til at udøve sin fortrydelsesret uden at skulle begrunde sin beslutning, eller bære andre omkostninger end dem, der er nævnt i denne artikel.

Fortrydelsesfristen begynder fra modtagelsen af Produktet eller Produkterne af Indehaveren af Fortrydelsesretten eller en tredjepart, der ikke er transportøren, udpeget af ham. Hvis Kontrakten er indgået uden for etableringen, kan Indehaveren af Fortrydelsesretten udøve sin fortrydelsesret fra kontraktens indgåelse.

I tilfælde af et Salg på flere Produkter leveret separat eller i tilfælde af et Salg af et Produkt bestående af partier eller flere dele, hvis levering er spredt over en defineret periode, løber Fortrydelsesfristen fra modtagelsen af det sidste Produkt eller parti eller den sidste del.

I tilfælde af en Ordre, der forudser regelmæssig levering af Produkter over en defineret periode, begynder Fortrydelsesfristen fra modtagelsen af det første Produkt.

Dagen, hvor Kontrakten indgås, eller dagen for modtagelse af Produktet tælles ikke med i Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen begynder at løbe i begyndelsen af den første time på den første dag og slutter ved udløbet af den sidste time på den sidste dag i Fortrydelsesfristen. Hvis Fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag eller fridag, forlænges den til den næste arbejdsdag.

9.3 UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

For at udøve sin fortrydelsesret, informerer Rettighedshaveren til Fortrydelsesretten Sælgeren om sin beslutning om at trække sig tilbage ved at sende Sælgeren, inden udløbet af Fortrydelsesfristen, formularen tilgængelig her (og i slutningen af disse vilkår) korrekt udfyldt, eller enhver anden erklæring, der udtrykker hans utvetydige vilje til at trække sig tilbage og sendt pr. e-mail (https://www.daekleader.dk/kontakt).

Bevisbyrden for udøvelsen af fortrydelsesretten hviler på Rettighedshaveren til Fortrydelsesretten.

9.4 RETURNERING AF PRODUKT(ER)

Indehaveren af Fortrydelsesretten returnerer eller leverer produkt(erne) tilbage til Sælgeren eller en person udpeget af denne, uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten (14) dage efter meddelelsen om hans beslutning om at trække sig tilbage, medmindre Sælgeren tilbyder at hente produkt(erne) selv.

Indehaveren af Fortrydelsesretten bærer kun de direkte omkostninger ved returnering af produkt(erne).

Indehaveren af Fortrydelsesretten kan enten selv arrangere returneringen af Produkt(er) ved direkte at afholde de tilknyttede omkostninger, eller anmode Sælgeren om, forudsat at denne accepterer, at stå for returneringen, som vil blive faktureret til Indehaveren af Fortrydelsesretten for et beløb estimeret til to­hundrede og halvtreds (250) DKK pr. artikel (under forbehold for bekræftelse fra transportøren).

Indehaveren af Fortrydelsesrettens ansvar kan kun pådrages i tilfælde af værdiforringelse af produkt(erne) som følge af håndtering ud over det nødvendige for at fastslå produkt(ernes) art, egenskaber og korrekte funktion.

9.5 TILBAGEBETALING

Når fortrydelsesretten udøves, refunderer Sælgeren Indehaveren af Fortrydelsesretten alle de beløb, der er betalt, inklusive leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og senest fjorten (14) dage fra den dato, hvor han er informeret om Indehaveren af Fortrydelsesrettens beslutning om at trække sig tilbage.

Uanset hvad der er anført ovenfor, når Sælgeren ikke tilbyder at hente Produkt(er) selv, kan Sælgeren udskyde tilbagebetalingen, indtil han har modtaget Produkt(er) eller indtil Indehaveren af Fortrydelsesretten har fremlagt bevis for afsendelse af Produkt(er), den dato, der er valgt, er den første af disse begivenheder.

Sælgeren foretager denne tilbagebetaling ved at bruge den samme betalingsmetode, som Indehaveren af Fortrydelsesretten brugte til den oprindelige transaktion, medmindre Indehaveren af Fortrydelsesretten udtrykkeligt har accepteret, at han bruger en anden betalingsmetode, og forudsat at tilbagebetalingen ikke medfører omkostninger for Indehaveren af Fortrydelsesretten.

Sælgeren er ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger, hvis Indehaveren af Fortrydelsesretten udtrykkeligt har valgt en dyrere leveringsmetode end den standard leveringsmetode, som Sælgeren tilbyder.

9.6 KONSEKVENSER

Udøvelsen af fortrydelsesretten afslutter Parternes forpligtelse til enten at udføre Kontrakten på afstand eller Kontrakten uden for etablering, eller at indgå den, når indehaveren af fortrydelsesretten har fremsat et tilbud. Udøvelsen af fortrydelsesretten for en hovedkontrakt på afstand eller uden for etablering afslutter automatisk enhver tilbehørskontrakt, uden omkostninger for indehaveren af fortrydelsesretten, bortset fra dem, der er fastsat i denne artikel.

10. GARANTIER

Iværksættelse af enhver garanti, der er fastsat i denne Artikel, skal anmodes ved at kontakte Sælgeren på følgende URL-adresse:

https://www.daekleader.dk/kontakt

10.1 FORUDGÅENDE ADVARSEL

Kunden er forpligtet til at sikre, at de Produkter, han bestiller, er i overensstemmelse med producentens forskrifter for hans køretøj.

Kunden er også forpligtet til at overholde producentens forskrifter og anbefalinger for alt, hvad der vedrører køretøjets sikkerhed og pålidelighed, herunder størrelsen på dæk og fælge, oppustning og dæktryk, samt betingelserne for montering og opbevaring af dæk.

Ingen af de garantier, der er angivet i denne artikel, tager højde for fejl på grund af forkert montering, eller normal slitage af Produkterne, eller konsekvenser på grund af ukorrekt brug af Produkterne, eller forringelse af Produkterne på grund af Kundens eller en af hans medarbejderes forsømmelse.

Der gives ingen garanti af Sælgeren i forhold til nogen defekt i Produkterne, der direkte er forårsaget af ydelsen fra en Montering Station valgt af Kunden.

10.2 OVERENSSTEMMELSES GARANTI

10.2.1 Overensstemmelse af Produkter

Sælger leverer til Kunde Forbruger Produkter, der opfylder kravene angivet i Artikel 10.2.2, 10.2.3 og 10.2.4.

10.2.2 Subjektive overensstemmelseskriterier

For at være i overensstemmelse med Salgskontrakten skal Produkterne især, om nødvendigt:

 • svare til beskrivelsen, typen, mængden og kvaliteten og have funktionaliteten, kompatibiliteten, interoperabiliteten og andre egenskaber som forudsat i Salgskontrakten ;
 • være egnet til det specifikke formål, som Forbrugeren søger, og som denne har meddelt Sælger senest ved indgåelsen af Salgskontrakten, og som Sælger har accepteret ;
 • leveres med alle tilbehør og alle instruktioner, især til installation, som forudsat i Salgskontrakten; og
 • leveres med opdateringer som forudsat i Salgskontrakten.
10.2.3 Objektive overensstemmelseskriterier

(i) Ud over at opfylde alle overensstemmelseskrav, der er fastsat i kontrakten, skal Produkterne:

 1. være egnede til de formål, som varer af samme type normalt ville tjene, under hensyntagen til, om relevant, enhver bestemmelse i EU-lovgivningen og national lovgivning i kraft samt alle eksisterende tekniske standarder eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, specifikke adfærdskodekser, der gælder for den pågældende sektor;
 2. om nødvendigt, have kvaliteten af en prøve eller model, som sælgeren har stillet til rådighed for Forbrugeren før kontraktens indgåelse, og svare til beskrivelsen af denne prøve eller model;
 3. om nødvendigt, leveres med tilbehør, herunder emballage og installationsinstruktioner eller andre instruktioner, som Forbrugeren med rimelighed kan forvente at modtage; og
 4. være i mængde og have de kvaliteter og andre egenskaber, herunder i form af holdbarhed, funktionalitet, kompatibilitet og sikkerhed, der er normale for varer af samme type, og som Forbrugeren med rimelighed kan forvente, i betragtning af Produktets art og enhver offentlig erklæring afgivet af Sælgeren eller andre personer, der er placeret opstrøms i transaktionskæden eller på vegne af Sælgeren eller sådanne personer, herunder producenten, især i reklamer eller på etiketten.

(ii) Sælgeren er ikke bundet af de offentlige erklæringer, der er nævnt i (i), punkt d), hvis han kan bevise:

 1. at han ikke havde, og ikke med rimelighed kunne have, kendskab til den pågældende offentlige erklæring;
 2. at den offentlige erklæring på tidspunktet for kontraktens indgåelse var blevet rettet på samme måde som den, hvormed den pågældende erklæring var blevet afgivet, eller på en sammenlignelig måde; eller
 3. at beslutningen om at købe Produkterne ikke kunne have været påvirket af den offentlige erklæring.

(iii) Der er ingen manglende overensstemmelse i henhold til (i), hvis Forbrugeren på tidspunktet for Salgskontraktens indgåelse specifikt blev informeret om, at en bestemt egenskab ved Produkterne afveg fra de objektive overensstemmelseskriterier, der er fastsat i (i), og at Forbrugeren udtrykkeligt og separat accepterede denne afvigelse, da han indgik Salgskontrakten.

10.2.4 Forkert installation af Produkter

Enhver manglende overensstemmelse, der skyldes forkert installation af Produkter, anses for at være en manglende overensstemmelse i Produkterne, hvis:

 1. installationen er en del af Salgskontrakten og er udført af Sælgeren eller under hans ansvar; eller
 2. installationen, som skulle være udført af Forbrugeren, er udført af denne, og den forkerte installation skyldes mangler i installationsinstruktionerne leveret af Sælgeren.
10.2.5 Sælgers ansvar

Sælgeren er ansvarlig over for Forbrugeren for enhver mangel ved overensstemmelse, der eksisterer på tidspunktet for Produktets levering og som viser sig inden for en periode på to (2) år fra dette tidspunkt, uden forringelse af en længere periode fastsat ved Forbrugerens nationale lovgivning, som sidstnævnte opfordres til at konsultere.

10.2.6 Bevisbyrde

Enhver mangel ved overensstemmelse, der viser sig inden for en periode på et (1) år fra det tidspunkt, hvor Produkterne blev leveret, antages at have eksisteret på tidspunktet for Produkternes levering, medmindre det modsatte er bevist, eller medmindre denne formodning er uforenelig med Produktets natur eller manglens natur. Den ovenfor nævnte periode gælder uden forringelse af en længere periode fastsat ved Forbrugerens nationale lovgivning, som sidstnævnte opfordres til at konsultere.

10.2.7 Meddelelse

Forbrugerens nationale lovgivning kan bestemme, at for at kunne gøre brug af sine rettigheder, skal Forbrugeren informere Sælgeren om en mangel på overensstemmelse inden for en vis frist fra den dato, hvor han har konstateret denne mangel. Forbrugeren opfordres til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.2.8 Forbrugerens retsmidler ved manglende overensstemmelse

(i) I tilfælde af manglende overensstemmelse har Forbrugeren ret til at få Produkterne bragt i overensstemmelse, til en forholdsmæssig reduktion af prisen, eller til ophævelse af Salget, under de betingelser, der er angivet i denne artikel.

(ii) For at opnå overensstemmelse med Produkterne kan Forbrugeren vælge mellem reparation og udskiftning, medmindre det valgte retsmiddel er umuligt, eller hvis det i forhold til det andet retsmiddel ville pålægge Sælgeren omkostninger, der ville være uforholdsmæssige, under hensyntagen til alle omstændigheder, herunder:

 1. værdien af Produkterne, hvis der ikke var nogen manglende overensstemmelse;
 2. graden af manglende overensstemmelse; og
 3. muligheden for eventuelt at vælge det andet retsmiddel uden større ulempe for Forbrugeren.

(iii) Sælgeren kan nægte at bringe Produkterne i overensstemmelse, hvis reparation og udskiftning viser sig at være umulige, eller når dette ville pålægge ham omkostninger, der ville være uforholdsmæssige, under hensyntagen til alle omstændigheder, herunder dem, der er nævnt i (ii), punkter a) og b).

(iv) Forbrugeren har ret til enten en forholdsmæssig reduktion af prisen i overensstemmelse med Artikel 10.2.10, eller til ophævelse af Salgskontrakten i overensstemmelse med artikel 10.2.11, i hver af følgende tilfælde

 1. Sælgeren har ikke foretaget reparationen eller udskiftningen, eller om nødvendigt, har ikke foretaget reparationen eller udskiftningen i overensstemmelse med Artikel 10.2.8, (ii) og (iii), eller Sælgeren har nægtet at bringe Produkterne i overensstemmelse i overensstemmelse med (iii) i denne artikel ;
 2. en manglende overensstemmelse opstår på trods af Sælgerens forsøg på at bringe Produkterne i overensstemmelse ;
 3. manglende overensstemmelse er så alvorlig, at det berettiger til en øjeblikkelig reduktion af prisen eller en øjeblikkelig ophævelse af Salgskontrakten; eller
 4. Sælgeren har erklæret, eller det fremgår klart af omstændighederne, at Sælgeren ikke vil bringe Produkterne i overensstemmelse inden for en rimelig tid eller uden større ulempe for Forbrugeren.

(v) Forbrugeren har ikke ret til at ophæve kontrakten, hvis manglende overensstemmelse er mindre. Bevisbyrden for, om manglende overensstemmelse er mindre eller ej, påhviler Sælgeren.

(vi) Forbrugeren har ret til at suspendere betalingen af resten af prisen eller en del af den, indtil Sælgeren har opfyldt sine forpligtelser under garantien. Særlige vilkår for udøvelsen af retten til at suspendere betalingen kan være fastsat i Forbrugerens nationale lovgivning, som Forbrugeren opfordres til at konsultere.

(vii) Forbrugerens nationale lovgivning kan regulere spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang det forhold, at Forbrugeren bidrager til manglende overensstemmelse, påvirker hans ret til retsmidler. Forbrugeren opfordres derfor til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.2.9 Reparation eller udskiftning af Produkter

(i) En reparation eller udskiftning udføres:

 1. uden omkostninger;
 2. inden for en rimelig tid efter at Sælgeren er blevet informeret af Forbrugeren om manglende overensstemmelse; og
 3. uden større ulempe for Forbrugeren, under hensyntagen til Produktets natur og den anvendelse Forbrugeren søger.

(ii) Når det er nødvendigt at afhjælpe manglende overensstemmelse ved reparation eller udskiftning af Produkter, stiller Forbrugeren Produkterne til rådighed for Sælgeren. Sælgeren tager de udskiftede Produkter tilbage på egen regning.

(iii) Når en reparation kræver fjernelse af Produkter, der var installeret i overensstemmelse med deres natur og formål, før manglende overensstemmelse opstod, eller når disse Produkter skal udskiftes, omfatter forpligtelsen til at reparere eller udskifte Produkterne fjernelse af ikke-overensstemmende Produkter og installation af udskiftede eller repareret Produkter, eller dækning af omkostningerne til fjernelse og installation.

(iv) Forbrugeren er ikke forpligtet til at betale for den normale brug, han har haft af de udskiftede Produkter i perioden før deres udskiftning.

10.2.10 Prisreduktion

Prisreduktionen er proportional med forskellen mellem værdien af de Produkter, som Forbrugeren har modtaget, og værdien af de Produkter, hvis de var i overensstemmelse.

10.2.11 Opløsning af Salget

(i) Forbrugeren udøver sin ret til at opløse Salget ved at sende en erklæring til sælgeren, der angiver hans beslutning om at udøve sin ret til at opløse Salgskontrakten.

(ii) Når manglende overensstemmelse kun vedrører nogle af de Produkter, der er leveret i henhold til Salgskontrakten, og der er en grund til at opløse salgskontrakten i henhold til Artikel 10.2.7, kan Forbrugeren kun udøve sin ret til at opløse Salgskontrakten med hensyn til disse Produkter, og med hensyn til ethvert andet Produkt, han har erhvervet samtidig med de ikke-overensstemmende Produkter, hvis man ikke rimeligt kan forvente, at Forbrugeren accepterer kun at beholde de overensstemmende Produkter.

(iii) Når Forbrugeren udøver sin ret til at opløse Salgskontrakten i sin helhed eller, i overensstemmelse med (ii), med hensyn til nogle af de Produkter, der er leveret i henhold til Salgskontrakten:

 1. returnerer forbrugeren Produkterne til Sælgeren på denne sidstes bekostning; og
 2. Sælgeren refunderer Forbrugeren den pris, der er betalt for Produkterne, så snart han har modtaget Produkterne eller beviset for deres returnering leveret af Forbrugeren.

For formålene med dette afsnit kan Forbrugerens nationale lovgivning fastsætte vilkårene for returnering og refusion. Forbrugeren opfordres derfor til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.3 GARANTI FOR SKJULTE FEJL

Uden forringelse af den lovlige overensstemmelsesgaranti nævnt i Artikel 10.2, kan Forbrugerkunden muligvis drage fordel af nationale regler, der ikke specifikt regulerer forbrugerkontrakter og forudser specifikke retsmidler for visse typer fejl, der ikke var synlige på tidspunktet for salgskontraktens indgåelse, nemlig nationale bestemmelser, der kan fastsætte specifikke regler for sælgerens ansvar i tilfælde af skjulte fejl. Forbrugeren opfordres til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

Den Professionelle eller Ikke-Professionelle Kunde drager fordel af eventuelle garantier, der er fastsat i andorransk ret.

10.4 KOMMERCIEL GARANTI

Sælgeren tilbyder Kunden at tilknytte sin Ordre, under visse betingelser, en kommerciel garanti kaldet "Garanti Dæk Plus" gennem den kommercielle garantikontrakt, der er tilgængelig her.

Denne kommercielle garanti gælder uden forringelse af retten for Forbrugeren til at drage fordel af den lovlige overensstemmelsesgaranti nævnt i Artikel 10.2 eller nationale bestemmelser om garanti for skjulte fejl nævnt i Artikel 10.3.

I tilfælde af at den Professionelle eller Ikke-Professionelle tegner den kommercielle garanti, gælder denne sidstnævnte uden forringelse af retten for den Professionelle eller Ikke-Professionelle til at drage fordel af eventuelle garantier fastsat i andorransk ret.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Medmindre en af parternes manglende opfyldelse er endelig, skyldes skader og interesser kun, hvis den skyldige part forud er blevet opfordret til at opfylde inden for en rimelig frist. Den skyldige part er dømt, om nødvendigt, til at betale skader og interesser enten på grund af manglende opfyldelse af forpligtelsen, eller på grund af forsinkelse i opfyldelsen, hvis det ikke kan bevises, at opfyldelsen er blevet forhindret af en Force Majeure. Den skyldige part vil kun være ansvarlig for skader og interesser, der er blevet forudset, eller som kunne have været forudset ved indgåelsen af kontrakten, medmindre manglende opfyldelse skyldes grov eller bedragerisk fejl. Selv i tilfælde, hvor manglende opfyldelse af kontrakten skyldes en grov eller bedragerisk fejl, omfatter skader og interesser kun det, der er en umiddelbar og direkte følge af manglende opfyldelse.

12. FORSIKRING

Sælgeren er forsikret i henhold til sit professionelle ansvar, der stammer fra hans aktivitet og som følge af personskade, materielle og immaterielle skader forårsaget til tredjeparter før eller efter levering af et produkt eller fuldførelsen af en arbejdsydelse.

Denne forsikring er tegnet hos selskabet AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrig).

Den geografiske dækning af denne forsikring strækker sig til hele verden med undtagelse af (i) aktiviteter udført af etableringer eller permanente faciliteter, der er beliggende uden for Frankrig, Andorra og Monaco; (ii) eksport til USA og Canada; (iii) tjenester eller arbejde udført af den forsikrede eller på hans vegne på territorierne i USA og Canada, herunder organisation af messer, udstillinger eller udstillinger.

13. FORCE MAJEURE

I tilfælde af Force Majeure, der resulterer i en permanent hindring for den skyldige part, ophæves kontrakten automatisk, og parterne er frigjort fra deres forpligtelser.

I tilfælde af Force Majeure, der resulterer i en midlertidig hindring, suspenderes udførelsen af forpligtelsen, medmindre den forsinkelse, der ville opstå, retfærdiggør ophævelsen af kontrakten.

Umuligheden af at opfylde en kontraktlig forpligtelse fra en part frigør denne part i overensstemmelse hermed, når det skyldes et tilfælde af Force Majeure, og det er endeligt, medmindre den har aftalt at påtage sig det, eller det er blevet forudgående pålagt.

14. PERSONDATA

Persondata indsamlet af sælgeren om kunden i forbindelse med salget er genstand for automatisk behandling, for hvilken sælgeren alene definerer midlerne og formålet og er i denne henseende ansvarlig for denne behandling i henhold til artikel 3.4 i den andorranske lov 15/2003 af 18. december 2003 om beskyttelse af persondata (herefter "LQPD").

Kunden opfordres til at konsultere Privatlivspolitikken og Cookie siden på webstedet for at kende betingelserne for, hvordan persondata behandles og opbevares af sælgeren.

15. KONTRAKTDOKUMENTER

Kontrakten består af følgende kontraktdokumenter:

 1. disse Generelle Salgsbetingelser ;
 2. Ordrebekræftelsen ;
 3. Leveringssedlen ;
 4. Salgsfakturaen.

I tilfælde af modstrid eller uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i to af dokumenterne, vil bestemmelsen i det højere rangerende dokument gælde (fx: Salgsfaktura gælder over Leveringsseddel ; Leveringsseddel gælder over Ordrebekræftelse ; Ordrebekræftelse gælder over Generelle Salgsbetingelser).

Ingen bemærkninger foretaget af Kunden, hans medarbejder eller repræsentant, på Leveringssedlen andet end hans underskrift vil blive betragtet som kontraktlig uden Sælgers accept.

Samlingen af de ovennævnte kontraktdokumenter repræsenterer helheden af de eksisterende forpligtelser mellem Parterne. Disse kontraktdokumenter erstatter og annullerer enhver tidligere mundtlig eller skriftlig forpligtelse i forbindelse med Salget.

Parterne er enige om at bære risikoen for enhver uforudset ændring i omstændigheder, der ville gøre opfyldelsen af hver af Parters forpligtelser under Kontrakten for byrdefuld.

16. TITLER

Titlerne, der bruges i Betingelser og Vilkår, er kun givet af bekvemmelighedsgrunde og bør ikke bidrage til at påvirke betydningen eller strukturen af bestemmelserne i Betingelser og Vilkår.

I tilfælde af fortolkningssværdigheder mellem nogen af titlerne øverst i klausulerne, og nogen af klausulerne, vil titlerne blive erklæret ikke-eksisterende.

17. GYLDIGHED

Hvis en eller flere bestemmelser i Generelle Salgsbetingelser skulle blive erklæret ugyldige, ikke skrevet eller ikke håndhævet i henhold til en lov, en forordning eller som følge af en endelig afgørelse fra en kompetent domstol, skal denne eller disse bestemmelse(r) betragtes som adskilt fra Generelle Salgsbetingelser. De andre bestemmelser i Generelle Salgsbetingelser vil blive betragtet som gyldige og forblive i kraft, medmindre en af parterne kan påvise, at den eller de annullerede bestemmelse(r) har en væsentlig og afgørende karakter, uden hvilken den ikke ville have indgået kontrakt.

18. TOLERANCER

Det faktum, at en af Parterne ikke gør brug af en overtrædelse fra den anden Part af nogen af dens forpligtelser, der stammer fra Kontrakten, kan ikke fortolkes som en fraskrivelse af udførelsen af den pågældende forpligtelse i fravær af en recept.

19. MODERATIONSPOLITIK

Sælgers online anmeldelsesmoderationspolitik er tilgængelig her.

20. REKLAMATION

I tilfælde af en reklamation, opfordres Kunden til at kontakte Sælgeren via formularen tilgængelig her.

I forbindelse med enhver reklamation, opfordres Kunden til at angive sit Ordrenummer.

Sælgeren vil gøre sit bedste for at besvare enhver reklamation hurtigst muligt.

Muligheden for at indgive en reklamation fra Kunden sker uden forringelse af hans ret til at henvende sig til forbrugerombudsmanden under betingelserne i Artikel 21 eller enhver kompetent domstol.

21. MEDIATION

I henhold til artikel 14.1 i Forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013, er du informeret om muligheden for at indgive en klage til Online Dispute Resolution (ODR) platformen, der er stillet til rådighed af Europa-Kommissionen og er tilgængelig på følgende adresse: Online Dispute Resolution.

22. GÆLDENDE LOV

Kontraktforholdene mellem Sælgeren og Forbrugerkunden, der er beliggende på territoriet i Den Europæiske Union, er reguleret af loven i medlemsstaten, hvor sidstnævnte er etableret, med hensyn til dennes beskyttelse i henhold til forbrugerretten i den pågældende medlemsstat.

Da dataene vedrørende Ordren behandles elektronisk af Sælgerens maltesiske etablering, vil maltesisk lov finde anvendelse i forhold til behandling af personoplysninger.

For alle andre spørgsmål, der ikke er omfattet af de to ovenstående bestemmelser, vil andorransk lov subsidiært blive anvendt.

LiveChat
Whatsapp Messenger